4

Tin Tức Du Học

Tin Tức Du Học Nhật Bản

    TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÔN NGỮ Á - PHI I. Giới thiệu trường. Địa chỉ: T181-0004 Tokyo-to, Mitaka-shi, Shinkawa 5-14-16 Japan. Tel: +81-422-48-5591 Fax: +81-422-46-5107 E-mail: b_nagae@aacf.or.jp Website: www.aacf.or.jp II. Học phí (chi phí khóa học 1 năm) Loại chi phí Chi phí Lưu ý Chi phí xét hồ sơ 20,000 Yên Khi nộp hồ sơ Tiền nhập học 70,000 Yên Chuyển cho trường sau khi nhận kết quả tư cách lưu trú. Học...
Xem Thêm